אֶקסידול

יעיל במיגרנה, כאבי ראש
וכאבים נוספים

אקסידול הינו תרופה ללא מרשם (OTC)

בעלת יעילות גבוהה בשיכוך כאבים והסימפטומים הנלויום למיגרנה. 
אקסידול מכיל הרכב משולש – פראצטמול +אספירין+קפאין והינו בעל השפעה מהירה בהפגת הכאבים וחזרה מהירה לשגרת היומיום.


1. ר. הרינג. כאב ראש מסוג מיגרנה. Medical, גיליון 31 עמוד 53. אוקטובר 2011. 2. Jerome Goldstein, et al. Headache. 2006;46:444-453

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
 כל טבליה מכילה: Acetylsalicylic acid 250mg, Paracetamol 250mg, Caffeine 65mg

מהי מיגרנה ?

לא כל כאב ראש הוא מיגרנה. מיגרנה היא התקפים חוזרים של כאב ראש חזק העשוי

להיות מלווה בבחילה, ורגישות לאור ולרעש.

למיגרנה מאפיינים ייחודיים

 • יכולה להתבטא ככאב בצד אחד של הראש (ברקה,  במצח או סביב לעין) 
 • בחילות והקאות.
 • רגישות לאור ורעש.
 • יש החווים אאורה (הפרעה תפיסתית) - סימן מקדים להתקף המיגרנה​ 
 • התופעות עלולות להמשך בין שעות ספורות למספר ימים.

מאפיינים הנלווים למיגרנה:

מי סובל ממיגרנה ?

 • מהמיגרנה סובלות יותר נשים מגברים. 
 • ​יש הסובלות יותר בזמן מחזור חודשי
 • להופעת המיגרנה יש נטייה גנטית (לכ-60% מהחולים יש רקע
  של מיגרנות​ במשפחה).
 • עוצמת ותדירות ההתקפים שונה מאדם לאדם.
 • התקפי מיגרנה מתחילים בשנות העשרה ויכולים להימשך שנים רבות.
 • יש קשר בין המאזן ההורמונאלי להתקפים.

שימוש באקסידול

  אקסידול - טיפול במיגרנה קלה ובינונית ​

 • יעילות גבוהה בשיכוך כאבים והסימפטומים הנלווים למיגרנה. 
 • השפעה מהירה בהפגת הכאבים - חזרה מהירה לשגרת היומיום.

אקסידול  |  הגדרה ומאפיינים של המיגרנה  |  מי סובל ממיגרנה  |  שימוש באקסידול

הגורמים העיקריים למיגרנה הם לחץ, שינוי מזג אויר, שינויים הורמונליים, שינויים בעוצמת האור, עייפות, שינוי בדפוסי שינה ועוד.

כאב ראש
חד צדדי הולם

יכול להמשך

​בין 4 ל-72 שעות

מלווה בבחילות

​או הקאות

רגישות

​לאור ו/או לרעש

  להקלה במיגרנה - אקסידול
  מינון מקובל למבוגרים וילדים מעל גיל 12:

 • 2 קפליות כל 6 שעות עם כוס מים, לאחר האוכל.
 • אין ליטול יותר מ-8 קפליות ביממה.
 • בטיפול במיגרנה אין ליטול את התרופה מעבר ל-48 שעות.
 • 2 סוגי אריזות: 24 קפליות / 50 קפליות.​

(2)

תנאים כלליים לשימוש באתר
כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. 
המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("AS IS") וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה") וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: "הגורמים המפעילים"), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור. 
כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה"סימנים מסחריים") מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. 
הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. 
החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 
באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ"ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ"ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.
מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

1. ר. הרינג. כאב ראש מסוג מיגרנה. Medical, גיליון 31 עמוד 53. אוקטובר 2011. 2. Jerome Goldstein, et al. Headache. 2006;46:444-453

תנאים כלליים לשימוש באתר
תנאים כלליים לשימוש באתר כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("AS IS") וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה") וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: "הגורמים המפעילים"), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור. כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה"סימנים מסחריים") מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ"ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ"ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.